(1)
Nugraha, H. S.; Kurnia, R. .-. PERANCANGAN SISTEM APLIKASI JUAL BELI BARANG PADA TOKO CAHAYA KURNIA FOAM HASIL PRODUKSI PT. IRC INOAC SECARA TUNAI DAN KREDIT. JTIK 2014, 6.